Archive

Posts Tagged ‘amazon api’

วิธีทำให้ได้ Access Key กับ Secret Key ของ Amazon

June 25th, 2011 5 comments

ในส่วนของ amazon อีกส่วนที่สำคัญ คือการใช้งาน API หรือการดึงข้อมูลสินค้าผ่านระบบ API ของ amazon (ขอไม่อธิบายมากครับ เพราะผมไม่เก่งโปรแกรม) ซึ่งถ้าเรามีการใช้งานสคริปต์เกี่ยวกับการสร้างร้านขายของ amazon ส่วนใหญ่มักจะมีการเรียกใช้งานส่วนนี้ ดังนั้น ผมจึงอยากแนะนำวิธีการให้ได้มาซึ่ง Key หรือโค้ดส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้งาน API ครับ

1. ก่อนอื่นเมื่อ login เข้าไปในหน้าจัดการของ aff amazon แล้ว ให้คลิกเมนูด้านบน ที่เข่ียนว่า Product Advertising API ดังรูป

2. จะมายังหน้าขั้นตอนการสมัคร ให้คลิกที่ปุ่ม sign up now ดังรูป

3. ระบบจะให้เลือกว่ามี account อยู่แล้วหรือไม่ ให้เราระบุไปเลยครับว่ามี account อยู่แล้ว ก็กรอกอีเมลล์ของเราไป และกรอกรหัสผ่านโดยเลือกเป็น I amd a returning customer,… ดังรูป เสร็จแล้วกดปุ่ม Sing in using our secure server

4.  จะมายัง Step ที่ 2 ซึ่งส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดที่อยู่อันเดียวกับตอนที่เราสมัคร สามารถแก้ไขได้ โดยกดปุ่ม Select a different address และให้กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน ดังรูป หรือจะกรอก url เพิ่มเติมของเว็บที่เราจะทำ amazon ไปด้วยก็ได้ครับ จากนั้นกดปุ่ม เพื่อไปหน้าต่อไป (Step นี้จะแสดงเฉพาะครั้งแรกที่เรายังไม่ได้สมัครใช้งาน API เท่านั้น คร้้งต่อไประบบจะข้ามหน้านี้ครับ)

5. มายังหน้านี้ให้กดลิงค์ Manage your account ดังรูป

6. จากนั้นก็คลิกลิงค์ Clinc here ดังรูป

7. ระบบจะให้เราทำการ login อีกครั้ง ก็ดำเนินการสร้าง aws account ต่อไป

8. เมื่อผ่านหน้า login มาแล้วจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนของ Access key แต่ secret key จะซ่อนไว้ ให้กดที่ลิงค์ คำว่า Show ที่อยู่หลัง Access Key ตามรูปครับ

จริงๆ แล้วครั้งแรกระบบจะสร้าง key ให้แค่อันเดียว เราสามารถ create เพิ่มได้ครับ แต่เพิ่มได้แค่อีก key เดียว อย่างในรูปก็จะเห็นผมมีอยู่ 2 key แล้ว อย่างไรก็ตาม ระยะหลัง amazon มีการจำกัดการเรียกใช้งาน API ต่อชั่วโมงไว้ แต่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่จะได้ค่าใช้งานเพิ่มขึ้นเมื่อเราขายของได้มากขึ้นครับ ดังนั้น ถ้าอยากได้ค่า API มากๆ ก็ต้องขายให้ได้เยอะๆ ครับ