Home > Tips, Wordpress/Wordpress MU/Multi-site > เกี่ยวกับ wild card ที่มักจะทำผิดกัน

เกี่ยวกับ wild card ที่มักจะทำผิดกัน

หลังจากเขียนบทความเกี่ยวกับการติดตั้ง wordpress  multi-site แล้ว และบางส่วนจะมีปัญหาสอบถามกันเข้ามา บางคนที่ผมช่วยเข้าไปดูให้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ที่หลังจากติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ ก็ทำให้เห็นว่าในส่วนของ wild card ยังเข้าใจผิดพลาดกันหลายคน ขออธิบายสั้นๆ เพื่อย้ำไว้ในบทความนี้ครับ

ตัวอย่างที่ 1 การทำ wild card ให้กับโดเมนหลักที่ลง wp-multisite (โดเมนที่กรอกตอนเช่า host ไม่ใช่ addon domain)

1. ตามรูปนะครับ เมื่อเข้ามายังหน้า Subdomains ใน cPanel แล้วก็ให้กรอกช่องแรกเป็น * และโดเมนในที่นี้สมมติให้ testscript.in นี้เป็นโดเมนหลัก หรือโดเมนที่เราระบุไว้ตอนเช่าโฮสต์นะครับ

จะเห็นได้ว่า ตรงส่วน Document Root นั้น path สำหรับทำ wildcard ก็คือ /plublic_html/ นะครับ ไม่ต้องระบุอะไรเพิ่มเติมลงไปต่อท้าย

2. เมื่อทำการกด Create รายการที่เราทำ wild card นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในตารางแสดงรายการส่วนล่างดังในรูป

 

 

ตัวอย่างที่ 2 การทำ wildcard ให้กับ Addon domain หรือโดเมนที่เพิ่มเข้าไปใน host ทีหลัง โดยปกติถ้าสังเกตุ เมื่อทำการ addon domain เข้า host ที่เป็น cpanel แล้ว ระบบจะทำการสร้าง folder ย่อยอยู่ใน public_html อีกที เช่น public_html/aaa.com

1. จากรูป ก็กรอกคล้ายๆ ตัวอย่างที่ 1 ต่างกันที่ส่วน Document Root ให้เติมชื่อโดเมนต่อท้าย public_html/ ด้วย เช่น จากรูปตัวอย่างสมมติให้โดเมน testscript.in ในรูปที่อธิบายนี้เป็น addon domain เราก็ต้องกรอกเป็น public_html/testscript.in ดังรูป

2. เมื่อทำการกด Create แล้วจะเห็นว่าในรายการด้านล่าง ส่วนของ document root ก็จะเป็นดังที่บอกไว้ในข้อ 1 ครับ

 

กรณีที่เรา set path ผิด เราสามารถแก้ไข โดยในรายการที่ทำ wild card ไปแล้ว คลิกแก้ไขที่ไอคอนรูป จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ครับ

หวังว่าพอจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ

 1. August 25th, 2011 at 01:46 | #1

  ลองแล้ว ยังลิงค์ไม่ไป ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทุกทีก้อทำแบบนี้นี่นา

 2. September 9th, 2011 at 18:35 | #2

  อ่าน แล้ว เข้าใจ ง่าย ดี

 3. September 24th, 2011 at 07:36 | #3

  ผมผิดประจำ

 4. lo
  October 10th, 2011 at 04:23 | #4

  ตัวอย่าง 1 testscript.in
  ตัวอย่าง 2 testscript.in add ใหม่ ทำไมเป็นขื่อเดิมครับ งง

 5. admin
  October 10th, 2011 at 05:33 | #5

  lo :

  ตัวอย่าง 1 testscript.in
  ตัวอย่าง 2 testscript.in add ใหม่ ทำไมเป็นขื่อเดิมครับ งง

  เป็นแค่เว็บตัวอย่างครับ จริงๆ ถ้าจะให้ถูกต้องต้องคนละเว็บกัน เพราะมันคนละแบบ แต่พอดีผมไม่อยากเปิดเผยโดเมนของผมเองมากนักครับ เลยให้ตัวอย่าง เว็บเดียว พอเป็นไอเดียเฉยๆ ครับ

You must be logged in to post a comment.