Home > Name.com > การเซ็ต nameserver ของ name.com

การเซ็ต nameserver ของ name.com

หลังจากเช่า host และจดโดเมนแล้วบางคนอาจสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าว่าจะชี้โดเมนไปที่ host ยังไง

ปกติแล้ว เวลาเราเช่า host เราจะได้รับอีเมลล์รายละเอียดของ nameserver เพื่อให้เรานำค่าดังกล่าวไปตั้งค่าให้กับโดเมนที่จะใช้กับ host นี้ โดยรูปแบบที่จะได้มาก็จะเป็น

ns1.yourdomain.com
ns2.yourdomain.com

อย่างถ้าเป็น hostgator เอง เมื่อเช่าเสร็จแล้ว เราก็จะได้อีเมลล์แจ้งรายละเอียดมาเหมือนกัน รูปแบบก็จะคล้ายๆ ด้านบนคือ

nsxxx.hostgator.com
nsyyy.hostgator.com

เราก็จะนำค่าดังกล่าวนี้มาตั้งค่าให้กับโดเมนที่เราจดกับผู้ให้บริการ อย่างในบทความนี้จะเป็นที่ name.com นะครับ โดยเมื่อเรา login เข้ามาในระบบแล้ว จะเห็นเมนูส่วนบนหน้าจอดังรูป เมื่อคลิกปุ่ม Account แล้ว จะแสดงรายการโดเมนของเราทั้งหมด

ถ้าต้องการตั้งค่าโดเมนไหน ในหน้านี้ก็ให้ที่ลิงค์ชื่อโดเมนนั้นครับ

1. จะมายังหน้าจัดการให้คลิกที่ลิงค์ edit ดังรูป เพื่อเข้าไปจัดการส่วน nameserver ของโดเมนนี้

2. จะมายังหน้าใหม่ โดยปกติดังรูปจะเห็นว่าค่าตั้งต้นก่อนการแก้ไข จะมี nameserver ถึง 4 เราก็ทำการลบให้เหลือเฉพาะอันที่เราต้องการ ก็คือลบออกไป 2 อันครับ การลบทำได้โดยคลิกลิงค์ delete หลังชื่อ nameserver นั้น แล้วมันจะมีลิงค์ให้ยืนยัน ก็ตอบ yes ไปครับ

3. เมื่อลบจนเหลือจำนวนที่ต้องการแล้ว ก็ทำการคลิก Edit หลัง nameserver นั้นเพื่อแก้ไขค่าให้เป็น nameserver ที่เราต้องการ

โดยเมื่อแก้ไขครบแล้ว ก็จะได้หน้าตาดังรูป (อันนี้ชี้ไปที่ hostgator ที่เป็น share host อย่าง baby plan ครับ)

เท่านี้ก็ถือเป็นการจบการ set nameserver แล้ว ที่เหลือก็รอเวลาซักพัก เพื่อให้ระบบ dns update ครับ ปกติ name.com นี่ update ไวครับ บางทีก็ไม่ถึง 10 นาที สำหรับโดเมนใหม่

  1. August 10th, 2011 at 18:22 | #1

    ดีมากเลยครับเป็นแนวทาง

You must be logged in to post a comment.